U kunt vanaf heden geen gebruik maken van onze diensten

Informeer bij uw NVM makelaar bij vragen over verhuur.

Wat is tijdelijke verhuur?

Onder tijdelijke verhuur verstaan wij verhuur van uw woning tijdens de verkoop volgens de Leegstandwet.

Verhuren tijdens verkoop

In de huidige markt kan het maar zo zijn dat uw huis lang te koop staat. In dat geval kunt u dubbele woonlasten voorkomen door uw huis tijdelijk te verhuren. Het is dan wel zaak dat u het huurcontract kunt ontbinden als uw huis wordt verkocht.

Profiteer van de Leegstandwet

Bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet genieten uw huurders geen huurbescherming. U kunt daardoor de huurovereenkomst zonder problemen opzeggen. Daarvoor is wél een vergunning van de gemeente vereist. En u moet aan de voorwaarden van de hypotheekverstrekker voldoen.

Medewerking van uw hypotheekverstrekker

Uw huis is onderpand voor uw hypotheek. Daarom heeft u voor verhuur altijd toestemming nodig. De meeste hypotheekverstrekkers gaan alleen akkoord bij tijdelijke verhuur via de Leegstandwet, omdat dit zekerheid geeft dat het huurcontract weer ontbonden kan worden. Uw NVM-makelaar hanteert de voorwaarden en procedures van uw hypotheekverstrekker, zodat uw aanvraag sneller wordt goedgekeurd.

Regel het eenvoudig via uw NVM-makelaar

Uw NVM-makelaar regelt de verhuur volgens de eisen van de Leegstandwet. Inclusief toestemming van uw hypotheekverstrekker en vergunning van de gemeente. Zo loopt u geen enkel risico én blijft de focus op de verkoop van uw huis.

© 2015 | Huisover-NVM is een initiatief van NVM en Huisover.